Darmowe wiosenne porady aranżacyjne z niespodzianką!

Pospiesz się i weź udział w naszej akcji - naprawdę warto!

Perfect Construction ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowej, wiosennej akcji promocyjnej! Przygotowaliśmy dla Was pulę bezpłatnych porad aranżacyjnych wraz z… bardzo atrakcyjnymi niespodziankami, których wartość zależeć będzie wyłącznie od tego, na ile będziecie chcieli zaangażować się w naszą zabawę. Brzmi ciekawie?

Darmowe wiosenne porady aranżacyjne z niespodzianką!

Opcja nr 1

Darmowa porada aranżacyjna z lunchem dla 3 osób!

Każda osoba, która w terminie do 4 marca 2018 r. umówi się z nami na spotkanie aranżacyjne w naszym Showroomie w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 214, otrzyma od nas w prezencie kupon na lunch dla 3 osób, do wykorzystania w pobliskiej włoskiej restauracji! 

Co zrobić, by umówić spotkanie? Wystarczy zarejestrować się mailowo pod adresem Turn on JavaScript! lub dzwonić pod numer 530 505 020.

UWAGA: Ilość miejsc jest ograniczona do 60. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc lepiej nie ociągać się z decyzją. Proste? No jasne!

Opcja nr 2

Darmowa porada aranżacyjna wraz z realizacją układu funkcjonalnego mieszkania oraz bezpłatnym, całorocznym ubezpieczeniem mieszkania!1 

Jeśli chcecie bardziej zaangażować się w naszą zabawę - i zyskać więcej, zapraszamy do odwiedzenia Targów Mieszkaniowych Murator Expo (wstęp bezpłatny) w najbliższy weekend. W dniach 17 i 18 lutego, w godzinach 10.00 - 17.00 w hali Ergo Arena znajdziecie nasze hostessy, rozdające wyjątkowe obligacje aranżacyjne. Jeśli poprosicie je o obligację, hostessa wpisze Was na listę i podaruje Wam dokument z Waszym nazwiskiem, na podstawie którego umówicie się na spotkanie z naszym architektem. Osoby z obligacją skorzystają ze spotkania na poziomie premium :) Oprócz porad aranżacyjnych, każda osoba mająca obligację i uczestnicząca w spotkaniu, otrzyma od nas układ funkcjonalny mieszkania opracowany na podstawie rozmowy z architektem! Rynkowa wartość takiej usługi to 600 zł - u nas dostaniecie ją za darmo! Dodatkowo każda osoba z listy “z obligacją”, która zdecyduje się podpisać z nami umowę do 31 lipca, otrzyma od nas całoroczne ubezpieczenie swojego mieszkania!  

Podobnie jak w opcji nr 1, wystarczy (po odebraniu obligacji i zapisaniu na listę) zarejestrować się mailowo pod adresem Turn on JavaScript! lub dzwonić pod numer 530 505 020.

Wierzymy, że spodoba się Państwu nasza propozycja i zapraszamy do udziału w akcji!

Wszystkie spotkania aranżacyjne odbędą się w naszym Showroomie przy ul. Kartuskiej w Gdańsku, gdzie na miejscu będziecie Państwo mogli obejrzeć nawet 7000 próbek produktów, jakich używamy w naszej pracy: tapet, wykładzin, kafli, panel, laminatów, listew  przypodłogowych i wiele, wiele innych!

 

Jak przygotować się do darmowej porady?

1. Zarejestruj się: Turn on JavaScript! lub 530 505 020

2. Przygotuj listę pytań do architekta.

3. Weź ze sobą kartę lub rzut mieszkania, zrób zdjęcia.

4. Weź udział w spotkaniu w umówionym terminie!

Zadzwoń już dziś i umów się z nami! Liczba miejsc jest ograniczona! Szybkie umówienie się na spotkanie oszczędza czas oczekiwania na wolne termin!

 

REGULAMIN AKCJI

“Darmowe wiosenne porady aranżacyjne z niespodzianką”

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji “Darmowe wiosenne porady aranżacyjne z niespodzianką” jest Perfect Construction Katarzyna Kazojć z siedzibą przy ul. Haffnera 86/13 w Sopocie (81-715), o numerach NIP: 5791853775 oraz REGON: 221196590.

 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w showroomie firmy Perfect Construction Katarzyna Kazojć zlokalizowanej w: C.H. Kartuska ul. Kartuska 214 w Gdańsku.

 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 17 lutego 2018 roku i potrwa nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2018 roku (dalej: Okres Promocji).

 4. Uczestnikiem promocji jest każda osoba zainteresowana usługami firmy, która zdecyduje się na umówienie na bezpłatne spotkanie aranżacyjne z architektem.

 5. Pierwsze 60 osób, które umówią się na spotkanie aranżacyjne z architektem w terminie do 31 III 2018 r, dzwoniąc pod numer 530 505 020 lub rejestrując swoje zgłoszenie pisząc na adres Turn on JavaScript! , otrzymają darmową dwugodzinną poradę od architekta oraz bon na lunch w restauracji Pueblo (lokalizacja Gdańsk lub Gdynia do wyboru) o wartości 150 zł.

 6. Osoby, które otrzymały specjalną indywidualną ulotkę ze swoim nazwiskiem - obligację aranżacyjną o szacunkowej wartości 600 podczas Targów Mieszkaniowych Murator Expo odbywających się w dniach 17-18 II w hali Ergo Arena w Gdańsku i zostały wpisane na listę przez hostessę, aby umówić się na poradę aranżacyjną powinny umówić spotkanie dzwoniąc pod numer 530 505 020 lub rejestrując swoje zgłoszenie pisząc na adres mailowy sprzedaz@perfectconstruction do 31 VII 2018 r. Każda osoba wpisana na listę otrzymuje od firmy darmową dwugodzinną poradę u architekta, wraz z układem funkcjonalnym spotkania. Układ funkcjonalny mieszkania zostanie przekazany uczestnikowi promocji w czasie uzgodnionym z architektem. Każda osoba - uczestnik promocji - która po zakończonym spotkaniu zdecyduje się podpisać umowę z Perfect Construction do 31 VII 2018 r., otrzyma w prezencie roczne ubezpieczenie swojego mieszkania w firmie Allianz o wartości do 300 zł.

 7. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, a także podpisanie Umowy Przedwstępnej dotyczącej usług świadczonych przez Perfect Construction oraz dokonanie płatności określonej w wymienionej umowie.

 8. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także są konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży usługi świadczonej przez Perfect Construction.

Zasady promocji

 1. Umowa Przedwstępna pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Prezentu, o którym mowa w 6 p. regulaminu musi zostać zawarta w Okresie Promocji, czyli do 31 VII 2018 r.. Przedmiotem Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wybrane przez Uczestnika pakiety usług dostępnych na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl.

 2. W ramach jednej Umowy Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Prezentu.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymaną Promocję.

 4. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 5. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Promocji oraz podpisanie Umowy), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Reklamacje

1. Reklamacje nie przysługują uczestnikom promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.perfectconstruction.pl

 4. Ewentualna zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.