Twój login

Regulamin

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie okazje.co. Usługodawca - oznacza Fachowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Słupecka 9/5, 81-316 Gdynia, wpisana jest do krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000492435 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, NIP 5862287060, a jej kapitał zakładowy, opłacony w pełnej wysokości, wynosi 6000 zł.e-mail: info@okazje.co, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowgo. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.