Promocja: nowa oferta-niespodzianka

Promocja: nowa oferta-niespodzianka

CAŁKOWICIE NOWA OFERTA WYKOŃCZENIA POD KLUCZ  z niespodzianką :)

Maj to moment wielkich zmian w naszej firmie. Po miesiącach negocjacji, wyborów, poszukiwań stworzyliśmy wyjątkową ofertę składającą się z ponad 7000 produktów przyporządkowanych do 9 styli.

W naszej ofercie znajdziecie następujace style

Style klasyczne:

 1. Classic Vienna ( w cenach od 779 do 1199 zł/m2 mieszkania)
 2. Glamour Paris ( w cenach od 779 do 1199 zł / m2 mieszkania)
 3. Elegant Monaco ( w cenie 1199 z/ m2 mieszkania)

Style minimalistyczne:

 1. Scandinavian Oslo ( w cenie od 779 do 999 zł/ m2 mieszkania)
 2. Minimal Helsinki ( w cenie od 999 do 1199 zł/ m2 mieszkania )
 3. Westin London ( cenie 1199 zł / m2 mieszkania)

 Style nowoczesne

 1. Modern Barcelona ( w cenie od 779 do 999 zł/ m2 mieszkania )
 2. Industrial Berlin ( w cenie od 779 do 1199 zł/ m2 mieszkaia )
 3. New Age Tokyo ( w cenie  999 do 1199 zł/ m2 mieszkania)

Oferta jest wyjątkowa z kilku powodów:

- w ofercie znajdują się marki międzynarodowe znane ze swojej jakości i design'u. To włoskie marki ceramiki, hipszańskie płytki oraz wysokie modele parawanów, wannien czy pryszniców. Marki takie jak Grohe, Art Ceram, Atlas concorde, Refin, Kessel, Hansgrohe, Huppe, Massi, Catalono, Marmorin, Riho czy Paini lub Gullianni Govanni to " top of the top" marek wykończeniowych. Do tego beton achitektoniczny, tapety Pixers oraz kamień naturalny.

- oferta w prezentowanych cenach obowiązuje tylko do czasu otwarcia naszego showroom'u w CH Metropolia. 

- przygotowaliśmy fantastyczny prezent dla każdego zakupionego wykończenia. 

Do każdego zakupionego stylu wykończenia pod klucz dokładamy prezent filmowy ( jak premiera to premiera :) w postaci kina domowego, TV lub konsoli do gier.

PULA PREZENTÓW FILMOWYCH JEST OGRANICZONA - MAMY DO " ROZDANIA"

1. 4 TV 42 cale

2. 5 kin domowych

3. 5 konsoli do gier 

produkty po wybraniu pakietu do obejrzenia i rezerwacji w salonie Media Expert w CH Metropolia ( tajne hasło do pobrania w salonie sprzedaży :)

 

Przykładowe produkty:

Więcej szczegółowych informacji na temat promocji udziela dział sprzedaży Perfect Construction. Zadzwoń 530 505 020 lub napisz Turn on JavaScript!

Wierzymy, że nasza propozycja  przypadnie Państwu do gustu!

REGULAMIN AKCJI

“Premiera nowej oferty”

Postanowienia ogólne:

Organizatorem promocji “premiera nowej oferty”  jest Perfect Construction Katarzyna Kazojć z siedzibą przy ul.arkońska 6 Gdańsk o numerach NIP: 5791853775 oraz REGON: 221196590.

 1. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w showroomie firmy Perfect Construction Katarzyna Kazojć zlokalizowanej w:arkońska 6 Gdańsk

 2. Promocja rozpoczyna się w dniu 14.05.2018 i potrwa nie dłużej niż do 1.07.2018 (dalej: Okres Promocji) lub do czasu wyczerpania zapasów dostępnych produktów.

 3. Uczestnikiem promocji jest każda osoba, która w trakcie jej trwania kupi jeden z pakietów wykończenia wnętrz pod klucz, opisanych na stronie  http://perfectconstruction.pl/oferta/  

 4. Każdy z klientów opisanych w pkt. 3 otrzyma preznet niespodziankę w postaci wymienionej listy RTV

 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, a także podpisanie Umowy Przedwstępnej dotyczącej usług świadczonych przez Perfect Construction oraz dokonanie płatności określonej w wymienionej umowie.

 6. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a także są konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży usługi świadczonej przez Perfect Construction.

Zasady promocji

 1. Umowa Przedwstępna pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Prezentu - o którym mowa w 4 p. regulaminu musi zostać zawarta w Okresie Promocji, czyli do 1.07.2018. Przedmiotem Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wybrane przez Uczestnika pakiety usług dostępnych na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl.

 2. W ramach jednej Umowy Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Prezentu.

 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymaną Promocję.

 4. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 5. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich nie podanie uniemożliwi udział w Promocji oraz podpisanie Umowy), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

 

Reklamacje

1. Reklamacje nie przysługują uczestnikom promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.perfectconstruction.pl

 4. Ewentualna zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego